Våxtorp Logo
0

OBS Webshoppen är under uppbyggnad

För beställning ring: 0430-920 13

Öppettider (telefontider)
Mån–Fre: 07.00 – 16.00

Lövplantor

Nästan alla plantor av ädellövträd är barrotsplantor som har såtts och odlats på friland. De är oftast 1-2 år gamla. Benämningen 1/0 betyder att den har odlats i ett år utan omskolning, 2/0 är två år utan omskolning medan en 2/1-planta har odlats i två år på ett ställe, sedan omskolats och växt vidare en säsong.

Lövträdsplantorna ska vara i vila vid planteringen. De är mycket känsliga för uttorkning om löven har spruckit ut.

VÅRA PRODUKTER

TPLS

Barrot

Täckrot

Lövplantor

Landskapsväxter

Skogsfrö

INFORMATION

Leveransinformation

Personuppgifter

Reklamation & ångerrätt

Företaget

Våxtorpsplantskola bifirma till NPC Nordic Plantcenter

Kärr 80 
312 98 Våxtorp

556792-0227

0430-920 13

Öppettider (telefontider)
Mån–Fre: 07.00 – 16.00

Facebook

Kreera web&design Logo